Tidsskrift for Socialpædagogik udgives af Dansk Forening for Socialpædagogik og udkommer to gange om året, i juni og december.

Abonnement kr. 245­ årligt
Studerende og pensionister kr. 100
Institutionsabonnement (3 eks.) kr. 500
Uddannelsesinstitutioner (20 eks.) kr. 1.500
­ Abonnement 2010 + de to numre fra 2009: kr. 300
Løssalg kr. 100 pr. nummer.
Tidligere numre kr. 45­


Sekretariat:

Tidsskrift for Socialpædagogik
att. Karin Henriksen
Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15
DK- 8270 Højbjerg
8627 4122
kh@diakonhojskolen.dk


Redaktion:

Jan Jaap Rothuizen (ansvarsh.)
VIA UC
Peter Sabroes Gade 14
8000 Århus C
Tlf. 8755 3404
jjr@viauc.dk


Ullrich Rudenko Zeitler
Diakonhøjskolen
Lyseng Allé 15
8270 Højbjerg
Tlf. 86 27 41 22 - Fax. 86 27 42 10
umz@diakonhojskolen.dk